Powitanie wiosny – podsumowanie konkursów.

Marzec jest jednym z najciekawszych miesięcy w roku. To czas, kiedy wiosna puka do naszych okien i choć jeszcze „walczy” z zimą, jej przybycie jest nieuniknione. Co roku wszyscy niecierpliwie czekamy na jej przyjście, a gdy to następuje, bardzo się cieszymy. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 mają zwyczaj radośnie i z uśmiechem witać wiosnę. Również w tym roku, pomimo niecodziennej sytuacji, zaproszeni zostali do udziału w zabawach wiosennych. Samorząd Uczniowski zaproponował wszystkim chętnym wzięcie udziału w konkursach wiosennych. Aby dać szansę zaprezentowania wielu talentów – choć z przyczyn obiektywnych na pewno nie wszystkich – zaproponowano następujące kategorie konkursowe: I Zwiastun wiosny – praca przestrzenna. II Plakat wiosenny. III Wiersz lub piosenka o tematyce wiosennej własnego autorstwa. IV Strój „Pani Wiosna”.

Pomimo pozostawania w domach, z dala od kolegów i wychowawców, uczniowie licznie wzięli udział w konkursach. Młodsi – z klas 0-3 – mieli możliwość pracować w grupach, stąd kilka prac zespołowych. Starsi tworzyli indywidualnie, choć i tej grupie wiekowej udało się stworzyć kilka wspólnych prac. Wielu uczniów wykonało prace w więcej niż jednej kategorii.

Doceniając niezwykłe zaangażowanie uczniów, ale także biorąc pod uwagę utrudnienia spowodowane izolacją oraz zmieniającymi się warunkami uczęszczania do szkoły w przypadku klas młodszych, jury konkursu postanowiło nie przyznawać miejsc za poszczególne prace – wszystkie oceniono bardzo wysoko i wszystkim przyznano I miejsce! Każdy z artystów, biorących udział w konkursach, wykazał się niezwykłą kreatywnością i zaangażowaniem. Przede wszystkim jednak, każdy z uczestników udowodnił, że  potrafimy cieszyć się z nadejścia wiosny mimo okoliczności, w których się znaleźliśmy. Jak przeczytamy w kilku wierszach, czy usłyszymy w piosence – wiosna dla wielu z nas jest nadzieją. Czy sprawia to zieleń, która wiosną najbardziej nas oczarowuje, czy może słońce, które częściej zaszczyca nas swoją obecnością? Nieważny jest powód, ważne, że nadejście wiosny wyzwala w nas kreatywność i radość, której efekty można obejrzeć w poniższych albumach.


I Zwiastun wiosny.


II Plakat wiosenny.


III Piosenka (lub utwór muzyczny) o tematyce wiosennej (kliknij)


IIIa Wiersz o tematyce wiosennej (kliknij)


IV Strój „Pani Wiosna”


Klasy, których uczniowie przesłali prace otrzymają dyplomy pamiątkowe w poszczególnych kategoriach. Wszystkim biorącym udział w zabawie serdecznie gratulujemy i dziękujemy!

W nieszablonowy sposób wiosnę powitali także uczniowie z grupy 0b – oddziału przedszkolnego przy szkole.