Szkoła podstawowa kl. 1. – postępowanie rekrutacyjne

Lista kandydatów przyjętych i lista kandydatów nieprzyjętych do kl. 1. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Przysusze na r. szk. 2021/2022 dostępne są w zakładce Rekrutacja.