Przedszkole i oddział przedszkolny – postępowanie rekrutacyjne

Lista kandydatów przyjętych do Samorządowego Przedszkola nr 3 w Przysusze oraz lista kandydatów przyjętych i lista kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Przysusze znajdują się w zakładce Rekrutacja.