Rekrutacja

Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole oraz do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023.

  • Zapisy do przedszkola i oddziałów przedszkolnych odbywają się na podstawie:
  • deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego (jeżeli dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Przysusze), którą należy złożyć w terminie od 14 do 21 lutego 2022 r., lub
  • wniosku składanego przez Rodziców w przypadku, gdy dziecko jest zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Wniosek należy złożyć w terminie od dnia 22 lutego do dnia 8 marca 2022 r.
  • Zapisy do klasy I odbywają się na podstawie:
  • zgłoszenia, jeśli dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej. Zgłoszenie należy złożyć w terminie od dnia 22 lutego do dnia 28 lutego 2022 r.
  • wniosku, jeżeli dziecko zamieszkuje poza obwodem szkoły. Wniosek należy złożyć w terminie od dnia 1 marca do dnia 15 marca 2022 r.

Formularze dokumentów do pobrania i uzupełnienia są dostępne w zakładce  REKRUTACJA oraz w sekretariacie Szkoły (ul. Skowyry 41, ul. Warszawska 45)

Odpowiednie dokumenty wraz z załącznikami Rodzic składa osobiście w  sekretariacie Szkoły.

Informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu:

  • sekretariat, ul. Skowyry 41 – 48 675 36 60
  • sekretariat, ul. Warszawska 45 – 48 675 25 85

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 określa Zarządzenie nr 8/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych w szkołach podstawowych