Ogólnopolskie Dyktando Szkolne

6 maja 2022 roku w naszej szkole przeprowadzono Ogólnopolskie  Dyktando wśród uczniów edukacji wczesnoszkolnej (kl. I-III) oraz klas starszych (kl. IV-VIII).
Nagrody dla zwycięzców uczestników były następujące:
Miejsce 1: Grawerowany dyplom laureata oraz nagroda książkowa;
Miejsca od 2 do 5: Dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe;
Miejsca od 6 do 10: Dyplomy laureatów;
Miejsca od 11 do 15: Dyplomy wyróżnienia;
Miejsca od 16: Dyplomy uznania.
Nagrody otrzymali:
Blanka Rejmer – Dyplom laureata – kl. 8a, (p. Anna Tamioła)
Zuzanna Janus – Dyplom laureata – kl. 8b, (p. Bożena Prokopczyk)
Nadia Gasek  – Dyplom wyróżnienia – kl. 3c, (p. Grażyna Jankowska)
Maksymilian Siara – Dyplom wyróżnienia – kl.3b, (p. Barbara Pawul)
Pozostali uczestnicy otrzymają Dyplomy uznania.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników.