Wyniki egzaminu ósmoklasisty

1 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminu ósmoklasisty. Poziom wykonania poszczególnych zadań w procentach z przedmiotów egzaminacyjnych przedstawia się następująco:
Język polski: średnia dla szkoły – 63%, średnia dla gminy – 63%, średnia dla powiatu – 57%, średnia dla kraju – 60%.
Matematyka: średnia dla szkoły – 66%, średnia dla gminy – 57%, średnia dla powiatu – 51%, średnia dla kraju – 57%.
Język angielski: średnia dla szkoły – 65%, średnia dla gminy – 64%, średnia dla powiatu – 57%, średnia dla kraju – 67%.
Język niemiecki: średnia dla szkoły – 55%, średnia dla gminy – 46%, średnia dla powiatu – 38%, średnia dla kraju – 50%.
Wyniki uczniów naszej szkoły są wysokie. Gratulacje i wyrazy uznania kierujemy do wszystkich uczniów, którzy włożyli wiele pracy, czasu i zaangażowania, by je osiągnąć. Z języka polskiego można było uzyskać maksymalnie 45 punktów, z matematyki – 25 punktów, z języka angielskiego – 55 punktów. Czworo naszych uczniów uzyskało najwyższy wynik: 100% bądź w wypadku jednego ucznia – wyniki.
Na szczególne wyróżnienie zasługują uczniowie, którzy zdobyli najwięcej punktów i wynik procentowy w przedziale 90-100. Są to: Jakub Kieszek, Blanka Rejmer, Barbara Gołyska, Wiktor Kalita, Patrycja Popis, Aleksandra Nowak, Paulina Olborska, Mateusz Dyl, Izabela Romanik, Tola Pakos, Zuzanna Janus, Kacper Polak, Katarzyna Głogowska, Wojciech Gajos i Aleksander Paskov.
Wyniki wielu uczniów zbliżały się do 90%: Szymon Płuciennik, Aleksandra Zabroń, Dawid Seta, Vitalii Serediuk, Oliwier Sikorski, Oliwia Skorupa i Szymon Waligórski.
Jesteśmy przekonani, że wszyscy odnieśli sukces na miarę swoich możliwości i wszystkim życzymy powodzenia w nowych szkołach. Gratulujemy rodzicom oraz nauczycielom, którzy przygotowali młodzież do egzaminów.