Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

14 września 2022 r. przeprowadzono wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego PSP nr 2 w Przysusze. W wyborach kandydowali:
1. Pietrasik Michalina z klasy 8b
2. Próchnicki Błażej z klasy 8b
3. Walaszczyk Maja z klasy 8a
Swoje głosy na kandydatów oddało 186 uczniów, co stanowi 67,88% uprawnionych do głosowania.
Kandydaci uzyskali następujące wyniki:
1. Błażej Próchnicki                        –  84  głosy  45,16%
2. Michalina Pietrasik                    –  55 głosów 29,57%
3. Maja Walaszczyk                        – 47 głosów 25,27%
Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/2023 został Błażej Próchnicki.
Michalina Pietrasik pełnić będzie funkcję Zastępcy Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy w roku szkolnym 2022/2023.