Wiosenne wycieczki klas 0-3

Jednym z najbardziej emocjonujących elementów programu nauczania jest wycieczka szkolna. To nie tylko przerwa od rutyny, ale też cenna okazja do nauki poprzez doświadczanie. Wycieczki są dużo więcej niż tylko okazją do zabawy, mają na celu również osiągnięcie konkretnych celów edukacyjnych. Jednym z podstawowych celów wycieczek jest rozwijanie umiejętności społecznych uczniów. Wyjazdy często stawiają przed dziećmi różne wyzwania, które wymagają od nich krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Kolejnym celem wycieczek jest rozwijanie praktycznych umiejętności uczniów. Realizując powyższe cele, dla najmłodszych uczniów zorganizowano bardzo ciekawe wycieczki:

  • Do Warszawy (Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy, Łazienki, Zamek Królewski, zwiedzanie stolicy) – klasy: 2a i 3b.
  • Do Łodzi (Ogród zoologiczny, Orientarium – m.in. kąpiel i karmienie słoni, trzypoziomowa sala zabaw – Ulica Żywiołów) – klasa 3a.
  • W Góry Świętokrzyskie (Udział w zajęciach pokazowych z wytwarzania słodyczy w Magii Karmelu w Kielcach. Zwiedzanie ruin Zamku Królewskiego w Chęcinach. Poznanie historii powstania Jaskini Raj i etapów jej zasiedlania) – klasa 2b.
  • Do Kompleksu Oceanika „Świętokrzyska Polana” w Chrustach pod Kielcami (Zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami ryb i wodnych stworzeń z rzek, jezior, mórz i oceanów z całego świata) klasy: 0a i 0b.
  • Do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego (Zwiedzanie Zwierzyńca Dolnego i Górnego, Polski w Miniaturze, Sabatówki, JuraParku, seans w kinie emocji 5D) klasy: 1a i 1b,
  • Do kina Helios w Radomiu (Wycieczka koleją na film pt. „Super Mario Bros”) – klasa 3a.
Zaszufladkowano do kategorii ZPO

Mały miś w świecie wielkiej literatury – projekt edukacyjny

Po raz kolejny uczennice klasy 3a: Alicja Pol, Ola Żak, Tosia Kłak i Maja Juźwik wraz z wychowawczynią wzięły udział w kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom. Tym razem przeczytały przedszkolakom baśń ludową pt. „Mysikrólik i niedźwiedź” i przyczyniły się do zrealizowania jednego z zadań projektu. Przedszkolaki w skupieniu wysłuchały starszych koleżanek, dla trzecioklasistek była to okazja do poćwiczenia głośnego czytania z podziałem na role i do wystąpienia przed bardzo miłą publicznością.

Zaszufladkowano do kategorii ZPO

Zajęcia terenowe

26 maja uczniowie klas 4a i 4c pod opieką pań: Ewy Kani, Katarzyny Kumor-Niedźwieckiej i Edyty Szymańskiej uczestniczyli w zajęciach z leśnikiem edukatorem na ścieżce dydaktycznej „Rawicz” w Nadleśnictwie Przysucha. Dzieci poznały budowę i funkcje lasu oraz jego mieszkańców, a także dowiedziały się, na czym polega praca leśników. Kresem wędrówki były Skałki – urokliwe miejsce w środku lasu przystosowane do wypoczynku, gdzie czekało już ognisko zorganizowane przez rodziców czwartoklasistów. Zajęcia te pozwoliły zapoznać uczniów z ekosystemem leśnym oraz promowały aktywny wypoczynek.

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

Dzień Rodziców

Mam dla Ciebie bukiet życzeń, moja Mamo ukochana,
Niech Twa buzia będzie zawsze tylko roześmiana,
Niech Ci szczęście oraz zdrowie nieustannie dopisują,
niech się Twoje marzenia w każdym dniu realizują.

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,
Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku,
Za to, że dni moje tęczą malujesz
dziś Mamo z całego serca Ci dziękuję!

Powyższe życzenia ukazały się na łamach „Gazety Krakowskiej”, niech będą także życzeniami dla Kochanych Mam naszych Przedszkolaków i Uczniów. Z okazji Dnia Mamy, a także zbliżającego się Dnia Taty dzieci przygotowywały laurki, portrety i drobne upominki dla swoich ukochanych Rodziców. Przedszkolaki i dzieci z oddziałów 0a i 0b zaprosiły swoje Mamy i Tatusiów na programy artystyczne. Dzieci z klasy 3a wysłały życzenia za pośrednictwem poczty. Kochane Mamy i Tatusiowie – wszystkiego najlepszego! Za profesjonalne fotografie z uroczystości w grupie Kaczuszek dziękujemy panu Krzysztofowi Szczepańskiemu.

Zaszufladkowano do kategorii ZPO

Egzamin Ósmoklasisty 2023

W dniach 23, 24 i 25 maja 52 ósmoklasistów z naszej szkoły przystąpiło do swojego pierwszego poważnego egzaminu, sprawdzającego wiedzę kolejno z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego: angielskiego lub niemieckiego.
W arkuszu z języka polskiego uczniowie udzielali m. in. odpowiedzi na pytania związane z dramatem „Balladyna” Juliusza Słowackiego, pisali zaproszenie oraz rozprawkę lub opowiadanie. Rozważali również pojęcie talentu w oparciu o tekst pt.: „Odblokuj swój talent”. Nie zabrakło oczywiście pytań z poprawności językowej i znajomości zasad ortografii.
W arkuszu z matematyki ósmoklasiści rozwiązywali zarówno zadania z treścią, jak i takie polegające wyłącznie na dokonaniu obliczeń. Nie obyło się również bez geometrii, która często sprawia uczniom trudności. Zdania dotyczące łatwości tej części egzaminu były podzielone, ale przeważały opinie pozytywne.
Trzeci dzień zmagań to język obcy (w wypadku 51 osób – j. angielski). W tej części egzaminu uczniowie muszą wykazać się umiejętnościami rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstów pisanych, znajomością struktur gramatyczno-leksykalnych oraz funkcji językowych. Każdy z typów zadań obejmuje również zadania otwarte, co jest dodatkowym utrudnieniem dla wielu ósmoklasistów i wymaga szczególnej uważności.  Ważną częścią egzaminu z języka obcego jest tworzenie wypowiedzi pisemnej. W tym roku uczniowie mieli napisać e-mail na temat spotkania po latach. I tę część egzaminu większość naszych uczniów oceniło jako dosyć przystępną.
Mamy nadzieję, iż nasi ósmoklasiści osiągną wysokie wyniki i od września 2023 zaczną naukę w szkołach średnich na wymarzonych profilach.

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

Kolejny sukces małych szachistów

18 maja 2023 r. dwanaścioro uczniów z klas II-IV naszej szkoły uczestniczyło w Turnieju Szachowym zorganizowanym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w ramach projektu „Szachy w mazowieckiej szkole”.
Wiele satysfakcji i radości małym szachistom przyniosły zmagania turniejowe, co ponownie przełożyło się na ogromne sukcesy uczniów. Z tego Turnieju przywieźli „worek” medali. Z puli 18 medali zdobyli aż 9.
W swoich grupach wiekowych:
3 złote medaleAleksandra Cieślik z kl. 2b, Emilia Snoch z kl. 3b i Martyna Rajkowska z kl. 4c.
4 srebrne medale Oskar Dziakiewicz z kl. 2b, Karina Próchnicka z kl. 3b, Jan Stępień z kl. 3b i Zuzanna Gruszczyńska z kl. 4a,
2 brązowe medaleMikołaj Wójtowicz z kl. 3a i Adam Wysokiński z kl. 4b.
Każdy laureat Turnieju otrzymał medal, dyplom i nagrodę rzeczową.
Uczniów do turnieju przygotowały panie: Bożena Bomba i Małgorzata Sobczak.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu szachowej pasji.

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

Światowy Dzień Kosmosu

21 maja przypada Światowy Dzień Kosmosu, ustanowiony z inicjatywy amerykańskich astronautów oraz firmy Lockheed Martin upamiętnia wydarzenia, związane z badaniami przestrzeni kosmicznej i inspiruje naukowców do dalszej pracy. Dzień ten ma też zachęcać ludzi do zgłębiania tajemnic wszechświata. Dlatego też  uczniowie klas: 5, 6, 7 i 8 na lekcjach geografii i fizyki w ramach korelacji międzyprzedmiotowej pogłębiali wiedzę o Wszechświecie, a w szczególności o ciałach niebieskich tworzących Układ Słoneczny. Tematyka związana z Kosmosem zawsze budzi wśród dzieci zainteresowanie. Uczniowie z dużym zaangażowaniem podjęli się zadania, polegającego na wykonaniu gazetki tematycznej oraz projektu naszego układu planetarnego. Przygotowane przez uczniów prace są bardzo ciekawe i różnorodne. Autorzy wykazali się pomysłowością i starannością wykonania. Te wyjątkowe projekty można podziwiać na wystawie wyeksponowanej na szkolnym korytarzu. Bez wątpienia prace te posłużą  jako pomoce dydaktyczne dla młodszych kolegów. W akcję włączyły się też przedszkolaki z grupy Żabki, które wykonały swój model Układu Słonecznego. Nauczyciele koordynatorzy: p. Teresa Dziakiewicz, p. Ewa Kania i p. Alina Włodarczyk dziękują uczniom za liczny udział w akcji oraz przygotowanie oryginalnych i pracochłonnych projektów.

Zaszufladkowano do kategorii ZPO

XLI Bieg Szlakiem Walk Hubalczyków

20 maja 2023 r. odbyła się 41. edycja biegu „Szlakiem Walk Hubalczyków”. Wydarzenie prowadzone przez pana dyrektora, Marcina Fidosa, rozpoczęło się w parku w pobliżu naszej szkoły. Jego historyczne tło zostało podkreślone dzięki obecności kawalerzystów w ułańskich mundurach i na koniach. Tradycyjnie już w biegu wzięło udział wielu uczniów okolicznych szkół, po raz kolejny zagościli w Przysusze uczniowie ze szkoły w Dobromierzu oraz uczniowie z Borkowic. Swoich przedstawicieli miały oczywiście szkoły z terenu gminy Przysucha. Naszą szkołę reprezentowało 190 biegaczy, począwszy od dzieci z „zerówki” aż do nastolatków z klasy 8. Wielu z nich zdobywało punkty dla szkoły, przybiegając w pierwszej trzydziestce w swoich kategoriach. Nasi uczniowie kilkukrotnie zajęli też miejsca na podium. Nasi zwycięzcy to:
W kategorii: chłopcy – rocznik 2014 i młodsi na dystansie 600 m:
III miejsce: Mikołaj Prokopczyk, kl. Ia
W kategorii: dziewczęta – rocznik 2013 – 2012 na dystansie 1000 m:
III miejsce: Melania Gasek, kl. IIIa
W kategorii: chłopcy – rocznik 2011 – 2010 na dystansie 1500 m:
I miejsce: Stanisław Bomba, kl. VIIa
III miejsce: Miłosz Owczarski, kl. VIb
W kategorii: chłopcy rocznik 2009 – 2008 na dystansie 1500 m:
I miejsce: Antoni Bomba, kl. VIIIa
II miejsce: Błażej Próchnicki, kl. VIIIb
III miejsce: Adam Cisak, kl. VIIIb
Dzięki licznemu udziałowi w biegu oraz wspaniałym wynikom uczniów, nasza szkoła w generalnej klasyfikacji szkół biorących udział w biegu zajęła I miejsce!
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak wspaniałe reprezentowanie szkoły, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych. 

Zaszufladkowano do kategorii PSP2

Mazowiecki Tydzień Bezpieczeństwa

W związku z zaplanowanym przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty w dniach 11-19 maja 2023 r. Mazowieckim Tygodniem Bezpieczeństwa, w naszej szkole podjęto  szereg działań mających na celu przypomnienie i uświadomienie uczniom ważnych kwestii związanych z ich szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Na wielu lekcjach nauczyciele prezentowali materiały edukacyjne dotyczące higieny, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, praw i obowiązków w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi. Zajęcia uwzględniały wielorakie formy aktywności tak,  aby każdy uczeń wiedział, jak należy zachowywać się w różnych sytuacjach, których może doświadczyć. Podejmowane działania służyły upowszechnieniu przepisów ruchu drogowego, wykształciły chęci i umiejętności dbania  o sprzęt sportowy i  rekreacyjny oraz nawyki właściwego, bezpiecznego i odpowiedzialnego z niego korzystania.
W ramach Tygodnia Bezpieczeństwa w naszej szkole odbyły się także dwa spotkania z funkcjonariuszem policji. Jedno z nich, dla klas IV i V, dotyczyło przede wszystkim bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gdyż zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły  podstawowej, nasza szkoła zapewnia możliwość uzyskania karty rowerowej przez ucznia, który ukończył  10 lat. Spotkanie to było z pewnością bardzo cenne dla uczniów, którzy w tym roku szkolnym przygotowują się do egzaminu w celu uzyskania swojego pierwszego prawa jazdy.
Kolejne ze spotkań z funkcjonariuszem policji, dla klas VI, obejmowało tematykę praw i obowiązków nastolatków w zakresie relacji społecznych oraz bezpieczeństwa w sieci. Miało ono na celu uświadomienie nastolatkom odpowiedzialności za słowa i czyny, a także wpływu tychże na bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne ich samych oraz ich rówieśników.
O bezpieczeństwie mówimy w szkole każdego dnia, gdyż funkcjonowanie w tak dużej społeczności po prostu tego wymaga. Jednak z pewnością bardzo ważne jest podkreślenie tej tematyki m.in. poprzez inicjatywy takie jak Tydzień Bezpieczeństwa.

Przedszkolaki z SP nr 3 w Przysusze również wzięły czynny udział w Mazowieckim Tygodniu Bezpieczeństwa, ogłoszonym przez  Wojewodę Mazowieckiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.  W dniach 11-19 maja w tematykę zajęć wplatane były zagadnienia związane z zasadami właściwego zachowania się w różnych sytuacjach. Wychowawcy uczulali dzieci na zachowanie bezpieczeństwa podczas spacerów w pobliżu jezdni, właściwe przejście przez pasy czy zachowanie się w pobliżu pasieki pszczół. Cennymi lekcjami były odwiedziny w PSP w Przysusze i w ZS nr 2 w Przysusze, podczas których przedszkolaki dowiedziały się, jak powinny się zachować podczas pożaru czy burzy oraz jakimi narzędziami posługuje się w swej pracy fryzjer, a także, jakie niebezpieczeństwo może spowodować urządzenie podłączone do prądu. Ciekawą lekcją bezpieczeństwa były także warsztaty przeprowadzone przez grupę wykwalifikowanych ratowników medycznych Team Rescue.

Zaszufladkowano do kategorii ZPO