OGŁOSZENIE – nabór uzupełniający do przedszkola

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Przysusze ogłasza nabór uzupełniający do Samorządowego Przedszkola nr 3 w Przysusze, ul. Skowyry 41 (liczba wolnych miejsc – 5).
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola jest dostępny w sekretariacie placówki (ul. Skowyry 41 i ul. Warszawska  45) oraz na stronie internetowej www.zpo.edu.pl – zakładka rekrutacja.

Termin złożenia wniosku 08.05.2023 r. – 12.05.2023 r.