PRÓBNA EWAKUACJA

25 września o godz. 9:00 w budynku przy ul. Skowyry przeprowadzona została próbna ewakuacja. Jej rozpoczęcie poprzedzone było trzema dzwonkami. Ewakuacja odbyła się przy częściowym zadymieniu budynku. Przedszkolaki i uczniowie oraz dyrekcja i wszyscy pracownicy placówki bardzo sprawnie i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa ewakuowali się do punktu zbiórki, czyli na boisko szkolne, gdzie przedstawiciel komendy Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze, pan Radosław Dyl opowiedział o ochronie przeciwpożarowej.