Szkoła pamięta 2023

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola nr 3 wzięli udział w kolejnej edycji akcji #SzkołaPamięta 2023. W dniach poprzedzających dzień Wszystkich Świętych uczniowie kilku klas uczestniczyli w zajęciach w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, których tematyka dotyczyła historii naszych przodków (uczniowie uczestniczyli w warsztatach „Moi przodkowie”), ważnych wydarzeń historycznych, rocznic i postaci związanych z Przysuchą. Czwartoklasiści na podstawie zdobytych na lekcjach historii, a także w muzeum i dzięki licznym rozmowom z najstarszymi członkami swych rodzin, stworzyli drzewa genealogiczne. Niektórzy szukając swoich korzeni, sięgnęli aż do XIX wieku. Ich drzewa rodzinne można obejrzeć w poniższej galerii. Uczniowie poznali również historię społeczności żydowskiej naszego miasta oraz zabytki kultury judaistycznej. Zostali zapoznani z historią getta przysuskiego oraz jego likwidacji w 1942 roku.
Na zajęciach religii, języka polskiego, plastyki oraz zajęciach z wychowawcą uczniowie przypominali tradycje związane z Dniem Zadusznym. Przygotowano liczne gazetki okolicznościowe, które znajdują się w salach lekcyjnych oraz na korytarzach szkolnych.
Nie mogło również zabraknąć wizyt na przysuskich cmentarzach. Uczniowie oraz przedszkolaki wraz ze swoimi wychowawcami odwiedzili groby żołnierzy poległych w kampanii wrześniowej w 1939 r., uporządkowali je, odmówili modlitwę za dusze żołnierzy oraz zapalili znicze. Tradycyjnie część uczniów i przedszkolaków udała się także na grób Stanisława Piedrosia, znajdujący się w pobliskim lesie, by go uporządkować, zapalić znicze i wspomnieć jednego z żołnierzy kampanii wrześniowej, walczących na naszym terenie w obronie ojczyzny.
Wszystkie te działania miały na celu rozbudzanie zainteresowania kulturą i tradycją naszego regionu, budowanie poczucia troski o dziedzictwo przeszłości i umacnianie poczucia własnej tożsamości.