Szkolne Koło PCK nagrodzone!

30 listopada w przysuskim Domu Kultury odbyła się uroczystość poświęcona Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi i Honorowemu Krwiodawstwu.
Za aktywną pracę na rzecz wolontariatu nasza szkoła otrzymała dyplomy za inicjowanie wielu akcji niosących pomoc potrzebującym w kraju i na świecie. Pan dyrektor Marcin Fidos odebrał  podziękowania za wspieranie wszystkich przedsięwzięć naszego szkolnego oddziału PCK.
Prezes Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK – pan Jerzy Czubak oraz Prezes Oddziału Rejonowego – pan Franciszek Filipczak wręczyli opiekunce koła – pani Dorocie Głogowskiej Medal 65-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża za propagowanie szczytnych idei PCK z życzeniami dalszej owocnej współpracy.
W ten sposób doceniono aktywną pracę naszego szkolnego oddziału PCK, do którego należy 48 uczniów. 
Otrzymane podziękowania i wyróżnienia będą motywować nas do kolejnych działań.