Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

„Rysunkowy język polski” Irmina Żarska

23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – święto autorów, ilustratorów i wydawców książek oraz czytelników i czytelnictwa, organizowane od 1995 roku przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu aktywnie wspiera rozwój czytelnictwa m.in. poprzez Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, projekt „Mała książka – wielki człowiek” – największą w Europie kampanię promującą czytelnictwo wśród dzieci oraz ich rodziców i opiekunów oraz modernizację ośrodków kultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
Tekst pochodzi z: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Archiwum – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wizyta kadetów ze szkoły w Lipinach

Nasi ósmoklasiści muszą w najbliższych dniach podjąć poważną decyzję odnośnie swojej dalszej edukacji. Aby ułatwić im wybór, wychowawcy i dyrekcja szkoły umożliwiają im uczestniczenie w warsztatach i dniach otwartych w lokalnych szkołach średnich. 3 kwietnia, na zaproszenie dyrekcji szkoły, gościliśmy w naszych progach nauczycieli i kadetów z Zespołu Szkół im. dr H. Spoczyńskiej w Lipinach. Zaprezentowali oni ofertę placówki, która jest jedyną w Polsce skoszarowaną szkołą wojskową.

Ogłoszenie – rekrutacja do klasy I

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Przysusze ogłasza nabór dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024:
ul. Skowyry 41
ul. Warszawska 45
Zapisy do klasy I odbywają się na podstawie:
zgłoszenia, jeśli dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej. Zgłoszenie należy złożyć w terminie od dnia 22 lutego do dnia 28 lutego 2023 r.
wniosku, jeżeli dziecko zamieszkuje poza obwodem szkoły. Wniosek należy złożyć w terminie od dnia 1 marca do dnia 15 marca 2023 r.
Zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej jest do pobrania w sekretariacie placówki (ul. Skowyry 41 i ul. Warszawska 45) oraz na stronie internetowej www.zpo.edu.pl – zakładka rekrutacja.

Ogłoszenie – rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Przysusze i oddziału przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu nr 3 w Przysusze jest do pobrania w sekretariacie placówki (ul. Skowyry 41 i ul. Warszawska 45) oraz na stronie internetowej www.zpo.edu.pl – zakładka rekrutacja.

Termin złożenia wniosku: 21.02.2023 r. – 07.03.2023 r.

Nabór do świetlicy szkolnej

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Przysusze na rok szkolny 2022/2023 jest do pobrania w sekretariacie szkoły
lub ze strony internetowej szkoły  www.zpo.edu.pl (Dokumenty)

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 30.06.2022 r.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci z oddziałów  „0” i klas 1-3 rodziców pracujących oraz uczniowie dojeżdżający do szkoły.

Karnawał 2022

Karnawał to czas zabaw przypadający po rozpoczęciu nowego roku. W czasie jego trwania organizowane są imprezy oraz bale przebierańców i maskowe. Tradycja karnawałowa wywodzi się z dawnych zwyczajów i związana jest z kultem urodzaju. Wiąże się z nią wiele ciekawych obyczajów, które praktykowane są w różnych krajach na świecie. W szkole i przedszkolu w tłusty czwartek wychowawcy zorganizowali przy współpracy i pomocy rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego spotkanie karnawałowe składające się z zabaw przy muzyce oraz poczęstunku.

Rekrutacja

Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole oraz do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023.

  • Zapisy do przedszkola i oddziałów przedszkolnych odbywają się na podstawie:
  • deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego (jeżeli dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Przysusze), którą należy złożyć w terminie od 14 do 21 lutego 2022 r., lub
  • wniosku składanego przez Rodziców w przypadku, gdy dziecko jest zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Wniosek należy złożyć w terminie od dnia 22 lutego do dnia 8 marca 2022 r.
  • Zapisy do klasy I odbywają się na podstawie:
  • zgłoszenia, jeśli dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej. Zgłoszenie należy złożyć w terminie od dnia 22 lutego do dnia 28 lutego 2022 r.
  • wniosku, jeżeli dziecko zamieszkuje poza obwodem szkoły. Wniosek należy złożyć w terminie od dnia 1 marca do dnia 15 marca 2022 r.

Formularze dokumentów do pobrania i uzupełnienia są dostępne w zakładce  REKRUTACJA oraz w sekretariacie Szkoły (ul. Skowyry 41, ul. Warszawska 45)

Odpowiednie dokumenty wraz z załącznikami Rodzic składa osobiście w  sekretariacie Szkoły.

Informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu:

  • sekretariat, ul. Skowyry 41 – 48 675 36 60
  • sekretariat, ul. Warszawska 45 – 48 675 25 85

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 określa Zarządzenie nr 8/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych w szkołach podstawowych