Zaproszenie do udziału w konkursach wiosennych

Radośnie powitajmy wiosnę!

Samorząd Uczniowski serdecznie zaprasza uczniów wszystkich klas do udziału w wiosennych konkursach z okazji Pierwszego Dnia Wiosny.

Proponujemy następujące kategorie konkursowe:

I Zwiastuny wiosny – praca plastyczna przestrzenna (np. figurka z papieru, plasteliny) prezentująca JEDEN  ze zwiastunów wiosny (rośliny, zwierzęta).

II Plakat wiosenny (format A4 lub A3).

III Wiersz lub piosenka wiosenna własnego autorstwa.

IV Strój wiosenny.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie wiosenne-kolorowanki-dla-dzieci--1024x640.jpg

Z powodu obostrzeń sanitarnych i niemożności wspólnego spotkania się na sali gimnastycznej, chętnych do udziału w wybranych konkursach prosimy o przesyłanie zdjęć lub filmików z zadaniami konkursowymi do wychowawców klas. Spośród przesłanych prac, w klasie wybrane zostaną  maksymalnie trzy w każdej kategorii. Wybrane prace wychowawcy przesyłają  do opiekunów Samorządu Uczniowskiego, którzy wraz z powołaną komisją  wybiorą  najlepsze prace w kategorii klas 0-3 i 4-8.

W klasach 0-3 prace konkursowe dostarczane będą w formie tradycyjnej.

Uczniowie klas 4-8 swoje prace przesyłają wychowawcom do 22 marca 2021 r.

Wyniki konkursów w poszczególnych kategoriach ogłoszone zostaną  do 26 marca 2021.

Klasy, których przedstawiciele wezmą udział w konkursie, otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Zdjęcia prac konkursowych zamieszczone zostaną na szkolnej stronie internetowej.

Serdecznie zachęcamy do udziału w zabawie!

Samorząd Uczniowski