Ważna rocznica

19 kwietnia minęła 78. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Był to największy waleczny zryw Żydów podczas II wojny światowej, a jednocześnie pierwsze powstanie miejskie w okupowanej Europie. W całej Polsce wydarzenie to upamiętnia akcja „żonkil”. Marek Edelman, jeden z ocalałych, w rocznicę powstania zawsze składał bukiet żonkili pod Pomnikiem Bohaterów Getta. Od tego czasu żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu i jego bohaterskich powstańcach. Na zdjęciach plakaty niektórych uczniów klasy 6b. Ich autorzy to: Igor Kwintal, Szymon Chrapczyński, Szymon Plaskota, Jakub Lipiński, Julia Wojciechewicz, Oliwia Zygartowicz.