Uczymy się pomagać

2 czerwca naszą szkołę i przedszkole odwiedzili uczniowie i opiekunowie szkolnego wolontariatu „Złote Serca” działającego przy Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze. Zbierali oni datki na rzecz budowy stacjonarnego Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu. Więcej na temat inicjatywy pod linkiem: http://hospicjum.radom.pl/.
Wiele dzieci chętnie wsparło akcję, a lekcja działalności charytatywnej, którą odebrały od starszych kolegów, na pewno pozostanie w ich pamięci i być może zachęci je do podobnych działań w przyszłości.