Eliminacje powiatowe konkursu recytatorskiego

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się 8 czerwca w Domu Kultury w Przysusze.
Mały Konkurs Recytatorski odbywa się w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez Towarzystwo Kultury Teatralnej. Myślą przewodnią Konkursu jest rozbudzanie wrażliwości dziecka na kulturę słowa, piękno języka polskiego
i zapoznanie go z najcenniejszymi dziełami literatury polskiej.
Tegoroczni reprezentanci naszej szkoły to:
Pola Cendrowska – oddział przedszkolny grupa „Misie”,
Hanna Nowosielska – oddział „0”b
Maria Woźniak – kl. 1a
Maja Grusiecka – kl. 2a
Ignacy Ryś – kl. 3b
Stanisław Gajos – kl.  4a
Ida Dubaj – kl. 6a
Wszystkich młodych wykonawców doceniono gromkimi brawami, natomiast wyróżnienia otrzymali: Maja Grusiecka oraz Ignacy Ryś.
Do eliminacji rejonowych w Radomiu zakwalifikowali się:
Hanna Nowosielska z oddziału przedszkolnego grupa „0”b
oraz uczeń klasy 4a – Stanisław Gajos.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy, natomiast laureatom życzymy dalszych sukcesów. ?