Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

15 października 2021 r. /piątek/
12 listopada 2021 r., /piątek/
7 stycznia 2022r., /piątek/
2 maja 2022 r. /poniedziałek/
24 maja 2022 r. /egzamin ósmoklasisty
25 maja 2022 r. /egzamin ósmoklasisty
26 maja 2022 r. /egzamin ósmoklasisty
17 czerwca 2022 r. /piątek/

W tych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.
Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć znajduje się w zakładce Dla rodziców.