Szkolne Koło PCK wyróżnione

W grudniu w przysuskim Domu Kultury odbyło się spotkanie opiekunów Szkolnych Kół Polskiego Czerwonego Krzyża i Honorowych Dawców Krwi. Nasza szkoła otrzymała Odznakę Honorową PCK IV stopnia, stanowiącą zaszczytne wyróżnienie za zasługi w realizacji humanitarnych celów PCK.
Dyplomy otrzymali: opiekun szkolnego koła –  Pani Dorota Głogowska za inicjowanie i przeprowadzenie wraz z uczniami  wielu akcji niosących pomoc potrzebującym w Polsce i na świecie oraz dyrektor szkoły – Pan Leszek Wamil za wspieranie wszystkich przedsięwzięć naszego oddziału PCK. Pani Dorota Głogowska otrzymała również Medal 100 – lecia Kół Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża.
W ten sposób doceniono aktywną pracę naszego szkolnego oddziału PCK, do którego należy 57 uczniów, jak również udział dzieci i  młodzieży w licznych przedsięwzięciach koła.
Wyróżnienia i podziękowania będą motywować nas do kolejnych wyzwań.