Karnawał 2022

Karnawał to czas zabaw przypadający po rozpoczęciu nowego roku. W czasie jego trwania organizowane są imprezy oraz bale przebierańców i maskowe. Tradycja karnawałowa wywodzi się z dawnych zwyczajów i związana jest z kultem urodzaju. Wiąże się z nią wiele ciekawych obyczajów, które praktykowane są w różnych krajach na świecie. W szkole i przedszkolu w tłusty czwartek wychowawcy zorganizowali przy współpracy i pomocy rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego spotkanie karnawałowe składające się z zabaw przy muzyce oraz poczęstunku.