Mała Książka – Wielki Człowiek

Już po raz kolejny pierwszoklasiści z naszej szkoły wzięli udział w projekcie pod nazwą „Mała książka – wielki człowiek” realizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. Podczas spotkania zorganizowanego przez Panią bibliotekarkę najmłodsi uczniowie dowiedzieli się, jak funkcjonuje biblioteka szkolna i zapoznali się z jej księgozbiorem. Chętni czytelnicy wypożyczyli swoje pierwsze książki, a wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali Wyprawkę Czytelniczą, w której  znalazły się następujące pozycje:
– „Pierwsze abecadło” – antologia tekstów M. Musierowicz, A. Onichimowskiej, R. Kosika, A. Fredry, J. Twardowskiego, D. Terakowskiej i innych w opracowaniu graficznym wybitnej ilustratorki – Iwony Chmielewskiej,
– „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” – broszura, która jest poradnikiem dla rodziców i opiekunów podpowiadającym, jak wspierać dziecko w nauce czytania, a także zbiorem pomysłów na zabawy dla dzieci i aktywności związane z tekstami z książki,
– Kreatywny alfabet – plakat z literami do wycinania, który ma wspomóc naukę alfabetu i czytania.
Wraz z autorami projektu mamy nadzieję, że miłość do książek oraz pasja czytania będą towarzyszyć uczniom każdego dnia.
Wychowawczynie klas pierwszych