Drogowe ABC – spotkanie w przedszkolu

Uczennice klas ósmych przygotowały i przeprowadziły warsztaty w ramach programu edukacyjnego DROGOWE ABC.
Istotą zajęć było nauczenie dzieci zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym podczas drogi do przedszkola i powrotu do domu, a także poinformowanie , w jaki sposób zadbać o swoje bezpieczeństwo w trakcie zabawy na świeżym powietrzu. W czasie pierwszego spotkania, poprzez połączenie nauki i zabawy dzieci zdobyły informacje na temat numeru alarmowego i w jakich sytuacjach możemy z niego skorzystać. Każdy uczestnik programu otrzymał zeszyt z zadaniami edukacyjnymi, dedykowany każdemu z bloków tematycznych. Wszystkie grupy pracowały bardzo aktywnie.