Przedszkolaki dbają o przyrodę

Przedszkolaki podczas zajęć dydaktycznych przez cały tydzień dowiedziały się wielu ciekawostek na temat Ziemi. Poznały różne sposoby dbania o naszą planetę, zrozumiały, co sprawia, że Ziemia jest smutna, czyli zanieczyszczona. Wspólnie z nauczycielkami ustaliły Kodeks Ekologa, mający na celu promowanie proekologicznych postaw. Przedszkolaki przypomniały sobie także zasady segregowania śmieci, obejrzały prezentację multimedialną pt. ,,Ziemia’’ oraz wykonały piękne tematyczne prace plastyczne. Uwieńczeniem tygodnia związanego z ekologią były wspólne obchody Dnia Ziemi. 22 kwietnia dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych podczas krótkiej akademii zaśpiewały piosenki oraz wykonały taniec na cześć naszej planety. Brały również udział w konkursie ekologicznym, podsumowującym wiedzę na temat ochrony środowiska. Na zakończenie otrzymały pamiątkowe dyplomy Przyjaciela Ziemi.