Lekcje patriotyzmu

Uczniowie i przedszkolaki z Zespołu Placówek Oświatowych w Przysusze mieli możliwość obejrzenia pokazu szwadronu kawalerzystów uczestniczących w rajdzie „Szlakiem Majora Hubala”. Była to okazja do przypomnienia dzieciom postaci Majora Hubala, który był ostatnim żołnierzem kampanii wrześniowej 1939 r. i pierwszym partyzantem II Wojny Światowej oraz jego bohaterskiego oddziału.
Tego dnia w wielu klasach oraz grupach przedszkolnych odbywały się także zajęcia i pogadanki na temat Święta Konstytucji 3 Maja.