Szachy w mazowieckiej szkole – III Turniej Szachowy

30 maja 2022r. odbył się w III Turniej Szachowy w ramach projektu „Szachy w mazowieckiej szkole” zorganizowany przez Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu. Współorganizatorami turnieju byli Polski Związek Szachowy oraz Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.
W tych rozgrywkach naszą szkołę reprezentowało czternaścioro uczniów z klas II – IV. Bardzo cieszymy się, że ponownie nasi mali szachiści odnieśli wiele sukcesów:
Emilia Snoch klasa 2b – I miejsce w kategorii dziewczynek klas drugich,
Zuzanna Gruszczyńska klasa 3a – I miejsce w kategorii dziewczynek klas trzecich,
Martyna Rajkowska klasa 3c – II miejsce w kategorii dziewczynek klas trzecich,
Maja Wójcicka klasa 3b – III miejsce w kategorii dziewczynek klas trzecich,
Barbara Romanik klasa 4b – III miejsce w kategorii dziewczynek klas czwartych,
Filip Próchnicki klasa 2a – I miejsce w kategorii chłopców klas drugich,
Jan Stępień klasa 2b – II miejsce w kategorii chłopców klas drugich,
Adam Wysokiński klasa 3b – II miejsce w kategorii chłopców klas trzecich,
Miłosz Siara klasa 3c – III miejsce w kategorii chłopców klas trzecich.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i pamiątkowe gadżety, a uczniowie którzy zajęli I – III miejsce w swoich grupach wiekowych zostali nagrodzeni medalami, dyplomami nagrodami rzeczowymi. Bardzo miłym zaskoczeniem były nagrody dla szkół biorących udział w tym turnieju – otrzymaliśmy 10 cyfrowych zegarów szachowych.
Gratulujemy wszystkim małym szachistom i życzymy im dalszych szachowych sukcesów.