Z kulturą mi do twarzy

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła wzięła udział w  II edycji  Międzynarodowego projektu „Z kulturą mi do twarzy”.  Uczestnikami projektu byli uczniowie klas I-III. Pod opieką swych wychowawców realizowali zadania, których celem było wprowadzenie ich w świat wartości, między innymi ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi dziecka.
W podziękowaniu za aktywny udział i zaangażowanie każdy opiekun i uczeń otrzymali pamiątkowy dyplom, a szkoła certyfikat projektu. Wspomnienia i przygody, jakie towarzyszyły uczestnikom podczas realizacji zadań projektowych, na długo pozostaną w ich pamięci.