Nabór do świetlicy szkolnej

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Przysusze na rok szkolny 2022/2023 jest do pobrania w sekretariacie szkoły
lub ze strony internetowej szkoły  www.zpo.edu.pl (Dokumenty)

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 30.06.2022 r.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci z oddziałów  „0” i klas 1-3 rodziców pracujących oraz uczniowie dojeżdżający do szkoły.