Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Rok szkolny 2021/2022 dobiegł końca. Był to kolejny dosyć trudny rok – w pierwszych miesiącach część zajęć nadal odbywała się w formie zdalnej, wszystkim uczniom i nauczycielom towarzyszyła niepewność związana z pandemią. Po feriach stanęliśmy w obliczu nieznanej nam dotychczas sytuacji – do klas zaczęli dołączać uczniowie z Ukrainy, uciekający przed wojną toczącą się w ich kraju. Nasi uczniowie musieli więc nie tylko poświęcić swój czas nauce, ale także wspierać siebie i nowych kolegów. Dlatego też niezwykle cieszy nas, iż pomimo trudności, uczniowie chętnie przychodzili do szkoły, aktywnie pracowali na zajęciach, uczestniczyli w licznych konkursach, a także angażowali się w życie społeczności szkolnej.
Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego pan dyrektor Leszek Wamil podkreślał wysiłek włożony w zdobywanie wiedzy oraz pracę każdego z uczniów na miarę jego możliwości. Podziękował za niezwykłe zaangażowanie w akcje charytatywne przeprowadzane w szkole oraz za pomoc niesioną nowym kolegom. Podkreślił wyjątkową aktywność uczniów i opiekunów Szkolnego Koła PCK na rzecz pomocy potrzebującym oraz promowania idei czerwonokrzyskich.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego było tradycyjnie okazją do wręczenia nagród uczniom wyróżniającym się  w nauce i zachowaniu oraz osiągającym sukcesy w konkursach i zawodach sportowych, organizowanych w  szkole i poza nią. W roku szkolnym 2021/2022 aż 64 uczniów uzyskało świadectwo z wyróżnieniem, w tym 14 otrzymało stypendium Burmistrza Gminy i Miasta za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie.
Nagrody książkowe i dyplomy otrzymali także zwycięzcy konkursów z języka angielskiego i niemieckiego, wyróżnieni w Konkursie Matematycznym Kangur 2022, Ogólnopolskim Dyktandzie Szkolnym oraz uczniowie osiągający najlepsze wyniki w turniejach szachowych, które odbywały się w ramach realizowanego w szkole ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”.
Wspólne spotkanie było również okazją do podsumowania trwającego przez cały rok szkolny Turnieju Klas, organizowanego przez Samorząd Uczniowski. W tym roku jego zwycięzcami zostali:
– w kategorii klas 1-3 – klasa IIIa,
– w kategorii klas 4-8 – klasa IVa.
Obydwie klasy otrzymały puchar i tytuł Superklasy, który posiadać będą przez cały następny rok szkolny oraz nagrodę pieniężną,  z przeznaczeniem na potrzeby klasy. Nagrody ufundowała Rada Rodziców.
Po części oficjalnej wszyscy uczniowie udali się do swoich sal wraz z wychowawcami, by odebrać upragnione świadectwa i podsumować rok wspólnej nauki i zabawy. Wszyscy uczniowie klas 1-3 za całoroczny wysiłek otrzymali także nagrody książkowe, ufundowane przez Radę Rodziców.
Gdy uczniowie klas 0-7 udali się do domów, by rozpocząć wyczekane wakacje, na uroczystość zakończenia roku szkolnego przybyli uczniowie klas 8.
Dla 43 ósmoklasistów była to już ostatnia taka uroczystość w murach Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2. Od września rozpoczną oni nowy etap edukacji – w szkołach ponadpodstawowych, dokąd udadzą się, zabierając ze sobą zdobytą wiedzę i wiele doświadczeń, ale przede wszystkim mnóstwo wspomnień.
Rozpoczynając uroczyste pożegnanie Absolwentów, pan dyrektor Leszek Wamil podziękował im za wysiłek, jaki wkładali we własny rozwój, za pracę na rzecz społeczności naszej szkoły oraz za godne reprezentowanie jej na zewnątrz. Życzył wszystkim sukcesów w nowych szkołach, a w najbliższym czasie wspaniałych wakacji.
W trakcie programu artystycznego przygotowanego przez ósmoklasistów, podsumowali oni pierwszy etap swojej nauki, podziękowali rodzicom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za trud włożony w ich wychowanie i edukację oraz za ciepło, wsparcie i wyrozumiałość, jakie otrzymywali przez wszystkie te lata. A zaowocowały one naprawdę wspaniałymi wynikami naszych Absolwentów.
16 spośród nich otrzymało świadectwa z wyróżnieniem – w tym 5 uzyskało stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie. Stypendyści otrzymali listy gratulacyjne z rąk dyrektor PAO pani Barbary Papis.
W grupie Absolwentów  również nie zabrakło zwycięzców konkursów szkolnych i pozaszkolnych oraz zawodów sportowych. Wielu z nich zostało nagrodzonych za aktywną pracę na rzecz PCK i Samorządu Uczniowskiego. Wszyscy ósmoklasiści otrzymali świadectwa i listy gratulacyjne z rąk pana dyrektora i wychowawczyń, pani Aliny Włodarczyk i pani Edyty Szymańskiej.
Swoich starszych kolegów pożegnali przedstawiciele klas 7, którzy dołączyli się do wszystkich gratulacji i życzeń oraz obdarowali ósmoklasistów słodkimi upominkami.
Na zakończenie uroczystości głos zabrali rodzice Absolwentów, którzy podkreślali ogromną wagę tych pierwszych szkolnych lat i ich wpływ na kształtowanie się osobowości, odkrywanie talentów i pasji. Dyrekcja i nauczyciele usłyszeli słowa wdzięczności za swoją pracę, natomiast uczniowie gratulacje za osiągnięte wyniki oraz życzenia powodzenia i wielu sukcesów na kolejnych etapach edukacji.
Wszystkim jeszcze raz gratulujemy i życzymy samych wspaniałych osiągnięć w dalszym życiu. Mamy również nadzieję, że nasza szkoła – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 – na zawsze pozostanie w ich pamięci i że będzie to bardzo miłe wspomnienie.
Wszystkim Uczniom i ich Rodzicom życzymy zasłużonego wypoczynku i udanych wakacji!