Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczął się kolejny rok szkolny – 2022/2023. 1 września uroczyście powitali go uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2. Spotkania inaugurujące rok szkolny odbyły się w budynkach szkoły przy ulicy Skowyry 41, gdzie uczęszczać będą sześciolatki z oddziału przedszkolnego przy szkole i uczniowie klas 1-3  oraz  ulicy Warszawskiej 45, gdzie uczyć się będą dzieci sześcioletnie w  oddziale przedszkolnym przy szkole, uczniowie klasy 1-3 oraz klas 4-8, łącznie w 18 oddziałach.
Zgromadzonych uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli przywitali pan dyrektor  Marcin Fidos i pani wicedyrektor Anna Jedlińska. Dyrektorzy przedstawili nowym uczniom – sześciolatkom, klasom pierwszym oraz czwartym ich nowych wychowawców. Pan dyrektor Marcin Fidos, który po raz pierwszy w tej funkcji witał uczniów, wyraził nadzieję, że wszyscy uczniowie rozpoczynający naukę, poczują się w szkole wspaniale, nawiążą nowe przyjaźnie, a przede wszystkim rozwijać będą swoje talenty i doskonalić umiejętności w różnych dziedzinach. Wszystkim życzył samych sukcesów oraz wspaniałego roku, pełnego okazji do rozwoju osobistego.
Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego gościła pani Barbara Papis, dyrektor Przysuskiej Administracji Oświaty, która podziękowała odchodzącym ze stanowiska panu dyrektorowi Leszkowi Wamilowi i pani wicedyrektor Ewie Kani za pracę przez ostatnie lata oraz wręczyła nominację i złożyła gratulacje panu Marcinowi Fidosowi, który od 1 września 2022r. pełnić będzie funkcję dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych. Serdecznie powitała również obejmującą funkcję wicedyrektora panią Annę Jedlińską. Następnie odczytała list od Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha z życzeniami dla wszystkich uczniów i nauczycieli na rozpoczynający się rok szkolny.
Mamy nadzieję, że będzie on dla przedszkolaków i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 wspaniałą przygodą.