Mała książka – wielki człowiek 2022

Już po raz trzeci pierwszoklasiści z naszej szkoły wzięli udział w projekcie pod nazwą „Mała książka – wielki człowiek” realizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. 27.10 dzieci otrzymały Wyprawkę Czytelniczą, w której  znalazły się następujące pozycje:
– „Pierwsze abecadło” – antologia tekstów M. Musierowicz, A. Onichimowskiej, R. Kosika, A. Fredry, J. Twardowskiego, D. Terakowskiej i innych w opracowaniu graficznym wybitnej ilustratorki – Iwony Chmielewskiej,
– „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” – broszura, która jest poradnikiem dla rodziców i opiekunów podpowiadającym, jak wspierać dziecko w nauce czytania, a także zbiorem pomysłów na zabawy dla dzieci i aktywności związane z tekstami z książki,
– Kreatywny alfabet – plakat z literami do wycinania, który ma wspomóc naukę alfabetu i czytania.
Cieszymy się, że dzieci już na początku przygody ze szkołą aktywnie zainteresowały się czytelnictwem. Należy pamiętać, że z czytania płynie wiele korzyści, miedzy innymi: łatwiejsze przyswajanie wiedzy, wzbogacenie słownictwa, rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się. Odpowiednio dobrana literatura kształtuje osobowość oraz poczucie własnej wartości. Dzięki wspólnemu czytaniu umacnia się więź dziecka z rodzicami i dziadkami.