Konkurs „Skrzydlaci mieszkańcy lasu” rozstrzygnięty

Przedszkolaki i uczniowie naszej szkoły chętnie wzięli udział w konkursie plastycznym Nadleśnictwa Przysucha, jakiemu przyświecały następujące cele:
– zainteresowanie młodych ludzi tematyką przyrodniczą ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z florą i fauną polskich lasów, biologią i ekologią zwierząt latających, znaczeniem owadów, ptaków i ssaków w środowisku leśnym i życiu człowieka,
– kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, wpływającej na większą dbałość o środowisko, w tym lasy,
– emocjonalne powiązanie dzieci i młodzieży z ich lokalnym środowiskiem przyrodniczym.
W kategorii 1 (przedszkolaki i uczniowie klas 0) drugie miejsce zajął Artur Sionek z grupy Biedronki, wyróżnienie Lena Maroszczyk z kl. 0b.
W kategorii 2 (klasy 1-3) pierwsze miejsce zajął Krystian Szyszka z klasy 1b, a trzecie miejsce Maja Juźwik z klasy 3a.
W kategorii 3 (klasy 4-6) pierwsze miejsce zajęła Helena Chruścińska z klasy 4c, trzecie miejsce Zuzanna Gut również z klasy 4c, wyróżniona została Weronika Trochim z klasy 6b.
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za namalowanie pięknych prac, a zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
Koordynatorami konkursu na etapie szkolnym byli nauczyciele plastyki, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.