Ogłoszenie – rekrutacja do klasy I

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Przysusze ogłasza nabór dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024:
ul. Skowyry 41
ul. Warszawska 45
Zapisy do klasy I odbywają się na podstawie:
zgłoszenia, jeśli dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej. Zgłoszenie należy złożyć w terminie od dnia 22 lutego do dnia 28 lutego 2023 r.
wniosku, jeżeli dziecko zamieszkuje poza obwodem szkoły. Wniosek należy złożyć w terminie od dnia 1 marca do dnia 15 marca 2023 r.
Zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej jest do pobrania w sekretariacie placówki (ul. Skowyry 41 i ul. Warszawska 45) oraz na stronie internetowej www.zpo.edu.pl – zakładka rekrutacja.