Wielki turniej małych szachistów

29 marca 2023 r. w naszej szkole odbyły się I Międzygminne Mistrzostwa w Szachach Szkół Podstawowych pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha. Celem tego wydarzenia była popularyzacja gry w szachy, stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności i doświadczenia ciekawych przeżyć w rozgrywkach turniejowych oraz integrowanie różnych społeczności szkolnych.
W I Międzygminnych Mistrzostwach w Szachach Szkół Podstawowych wzięło udział 60 małych szachistów – reprezentanci siedmiu szkół z pięciu gmin:
– Gmina Borkowice: Szkoła Podstawowa im. Janusza Łąckiego w Borkowicach,
– Gmina Gielniów: Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadach,
– Gmina Odrzywół: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Odrzywole,
– Gmina Potworów: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Potworowie,
– Gmina Przysucha:
– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Przysusze,
– Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Przysusze,
– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Skrzyńsku.
Uczestnicy turnieju z ogromnym zaangażowaniem i determinacją rozgrywali każdą z siedmiu rund. Rozgrywkom towarzyszyły wielkie emocje. Często twarze uczniów promieniały uśmiechem po wygranej partii, ale czasem pojawiały się też łzy. Wszyscy mali szachiści walczyli zacięcie, ale zawsze przestrzegali zasad królewskiej gry.
Zwycięzcami I Międzygminnych Mistrzostw w Szachach Szkół Podstawowych zostali:
W grupie uczniów klas I – IV:
1. Emilia Snoch (klasa III)
2. Miłosz Siara (klasa IV)
3. Kuba Snoch (klasa I)
Wszyscy uczniowie naszej szkoły.
W grupie klas V – VIII:
1. Krzysztof Brola (klasa VIII) – Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadach.
2. Mateusz Skorża (klasa VI) – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Potworowie,
3. Gabriel Krukowski (klasa V) – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Potworowie.
Laureaci w nagrodę otrzymali dyplomy, medale i puchary. Za najlepsze wyniki uczniów
w rywalizacji turniejowej pucharem została uhonorowana Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Przysusze. Wyróżniono również najmłodszego uczestnika, ucznia klasy Ib z naszej szkoły, Kubę Snocha.
Każdy uczestnik I Międzygminnych Mistrzostw w Szachach Szkół Podstawowych otrzymał pamiątkowy dyplom oraz szachowe gadżety. To wydarzenie na pewno na długo zostanie w pamięci małych szachistów. Z satysfakcją należy podkreślić, że prosili oni o organizację następnego turnieju.
Wydarzenie zakończyło się wspólną fotografią „szachowej rodziny”. Koordynacją przedsięwzięcia zajęła się pani Bożena Bomba.