Wielkanocny kiermasz charytatywny PCK

3 kwietnia Szkolne Koło PCK zorganizowało Wielkanocny Kiermasz Charytatywny. Celem akcji było wsparcie działań prowadzonych w szkole – od 3 lat mamy pod opieką ośmioletniego chłopca z Kenii, współpracujemy również z Fundacją Czyńmy Dobro. W tym roku przystąpiliśmy także do programu Szkoła Szkole, w ramach której pomagamy w powrocie do szkół dzieciom na Bliskim Wschodzie. 
Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej (uczniów, rodziców i nauczycieli), podczas kiermaszu zebraliśmy 1380,80 zł. 
Bardzo dziękujemy.