Światowy Dzień Kosmosu

21 maja przypada Światowy Dzień Kosmosu, ustanowiony z inicjatywy amerykańskich astronautów oraz firmy Lockheed Martin upamiętnia wydarzenia, związane z badaniami przestrzeni kosmicznej i inspiruje naukowców do dalszej pracy. Dzień ten ma też zachęcać ludzi do zgłębiania tajemnic wszechświata. Dlatego też  uczniowie klas: 5, 6, 7 i 8 na lekcjach geografii i fizyki w ramach korelacji międzyprzedmiotowej pogłębiali wiedzę o Wszechświecie, a w szczególności o ciałach niebieskich tworzących Układ Słoneczny. Tematyka związana z Kosmosem zawsze budzi wśród dzieci zainteresowanie. Uczniowie z dużym zaangażowaniem podjęli się zadania, polegającego na wykonaniu gazetki tematycznej oraz projektu naszego układu planetarnego. Przygotowane przez uczniów prace są bardzo ciekawe i różnorodne. Autorzy wykazali się pomysłowością i starannością wykonania. Te wyjątkowe projekty można podziwiać na wystawie wyeksponowanej na szkolnym korytarzu. Bez wątpienia prace te posłużą  jako pomoce dydaktyczne dla młodszych kolegów. W akcję włączyły się też przedszkolaki z grupy Żabki, które wykonały swój model Układu Słonecznego. Nauczyciele koordynatorzy: p. Teresa Dziakiewicz, p. Ewa Kania i p. Alina Włodarczyk dziękują uczniom za liczny udział w akcji oraz przygotowanie oryginalnych i pracochłonnych projektów.