Egzamin Ósmoklasisty 2023

W dniach 23, 24 i 25 maja 52 ósmoklasistów z naszej szkoły przystąpiło do swojego pierwszego poważnego egzaminu, sprawdzającego wiedzę kolejno z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego: angielskiego lub niemieckiego.
W arkuszu z języka polskiego uczniowie udzielali m. in. odpowiedzi na pytania związane z dramatem „Balladyna” Juliusza Słowackiego, pisali zaproszenie oraz rozprawkę lub opowiadanie. Rozważali również pojęcie talentu w oparciu o tekst pt.: „Odblokuj swój talent”. Nie zabrakło oczywiście pytań z poprawności językowej i znajomości zasad ortografii.
W arkuszu z matematyki ósmoklasiści rozwiązywali zarówno zadania z treścią, jak i takie polegające wyłącznie na dokonaniu obliczeń. Nie obyło się również bez geometrii, która często sprawia uczniom trudności. Zdania dotyczące łatwości tej części egzaminu były podzielone, ale przeważały opinie pozytywne.
Trzeci dzień zmagań to język obcy (w wypadku 51 osób – j. angielski). W tej części egzaminu uczniowie muszą wykazać się umiejętnościami rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstów pisanych, znajomością struktur gramatyczno-leksykalnych oraz funkcji językowych. Każdy z typów zadań obejmuje również zadania otwarte, co jest dodatkowym utrudnieniem dla wielu ósmoklasistów i wymaga szczególnej uważności.  Ważną częścią egzaminu z języka obcego jest tworzenie wypowiedzi pisemnej. W tym roku uczniowie mieli napisać e-mail na temat spotkania po latach. I tę część egzaminu większość naszych uczniów oceniło jako dosyć przystępną.
Mamy nadzieję, iż nasi ósmoklasiści osiągną wysokie wyniki i od września 2023 zaczną naukę w szkołach średnich na wymarzonych profilach.