Konkurs: „Oskar Kolberg – etnograf, folklorysta, kompozytor”

30 maja w Domu Kultury odbył się konkurs organizowany przez Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga oraz Muzeum Wsi Radomskiej – Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Wiedzą o Oskarze Kolbergu wykazali się uczestnicy z PSP nr 1 w Przysusze, PSP w Skrzyńsku im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz z naszej szkoły, którą reprezentowało 7 osób: Lena Kłosińska, Jan Kinas, Miłosz Owczarski, Zuzanna Prasowska, Ignacy Ryś, Gabriela Matynia i Zuzanna Oracz.
Oto nasi zwycięzcy:
W kategorii I (klasy 4-6):
Zuzanna Prasowska – I miejsce (ex aequo z uczniem z PSP nr 1)
Miłosz Owczarski – II miejsce (ex aequo z uczennicą z PSP nr 1)
Lena Kłosińska – III miejsce (ex aequo z uczennicą z PSP nr 1)
W kategorii II (klasy 7-8)
Zuzanna Oracz – II miejsce
Gabriela Matynia – III miejsce
Komisja konkursowa – panie: Anna Raczkowska, Agnieszka Zarychta-Wójcicka i Dominika Lefek stwierdziła wysoki poziom przygotowania i zaangażowania uczestników oraz wyraziła podziękowanie nauczycielom przygotowującym młodzież do konkursu, a także zachęca do uczestnictwa w kolejnej edycji konkursu wiedzy o Oskarze Kolbergu. Wręczenie dyplomów i nagród przez panią dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Ilonę Jaroszek, odbyło się podczas 63. Dni Kolbergowskich.