OGŁOSZENIE

Informujemy, że w oknie poniżej oraz w zakładce Rekrutacja znajdą Państwo zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Przysucha w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2022/2023.
Dokumenty dotyczące rekrutacji do przedszkola na okres dyżuru wakacyjnego są do pobrania w sekretariatach szkoły przy ul. Skowyry 41 i ul. Warszawskiej 45.
Dokumenty należy złożyć do 7 czerwca 2023 r. do godz. 15.