Projekty edukacyjne w przedszkolu

W roku przedszkolnym 2022/2023 dzieci z grup: Żabki i Kaczuszki uczestniczyły w dwóch projektach edukacyjnych: „Z kulturą mi do twarzy” (3. edycja projektu międzynarodowego) i „Mały miś w świecie wielkiej literatury”– ten projekt realizowany by także w grupie Biedronki. Realizacja zadań projektowych miała na celu przybliżenie przedszkolakom świata wartości i kultury oraz uwrażliwienie ich na piękno literatury. Przez cały rok panie zapoznawały dzieci z tematyką poświęconą zasadom właściwego zachowania się w różnych sytuacjach, uwrażliwiały na potrzeby i uczucia drugiego człowieka, pokazywały piękno otaczającej przyrody, zapoznawały ze światem bajek i baśni (prace plastyczne wykonane przez dzieci i ich rodziców umieszczone są w poniższej galerii).
Wszystkie zadania niezbędne do realizacji projektów zostały wykonane dzięki pomocy i zaangażowaniu rodziców i zaproszonych gości.