Wiosenne wycieczki klas 4-8

Wraz z nadejściem wiosny uczniowie klas 4-8 wyruszyli ze swoimi wychowawcami na wycieczki klasowe, w czasie których przemierzali przyrodniczo-historyczne ścieżki Polski. Uczniowie mieli również możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju warsztatach edukacyjnych. Wszystkie te aktywności służyły osiągnięciu podstawowego celu wycieczek, czyli umożliwieniu uczniom nauki poprzez doświadczanie. Dostosowane tematycznie do wieku uczestników wycieczki pozwoliły rozwinąć ich wyobraźnię i znacznie poszerzyć ich wiedzę. Były również okazją do kształtowania ważnych umiejętności społecznych oraz pozwoliły na integrację zespołów klasowych w sytuacjach mniej sformalizowanych niż codzienne przebywanie w szkole. Dla wielu uczniów była to także okazja do usamodzielniania się i nauki podejmowania decyzji. Nasi starsi uczniowie uczestniczyli w następujących wycieczkach:

  • Do Warszawy (Centrum Nauki Kopernik, Stadion Narodowy, Zamek Królewski zwiedzanie stolicy) – klasy: 5a, 5b i 7a.
  • Do Łodzi (Ogród zoologiczny, Orientarium, Manufaktura, Eksperymentarium, Arena Laser Games, park rozrywki Mandoria) – klasa 4b.
  • W Góry Świętokrzyskie (Poznawanie zjawisk krasowych w Jaskini Raj, zwiedzanie rezerwatu geologicznego Kadzielnia, ruin Zamku Królewskiego w Chęcinach oraz wizyta w Centrum Nauki da Vinci) – klasy: 4a i 4c.
  • Do Lublina (Zwiedzanie Muzeum – niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i  zagłady w Majdanku – klasy 8a i 8b. Udział w warsztatach w Muzeum Cebularza oraz udział w grze miejskiej – klasy: 6a i 6b. Zwiedzanie Zamku Lubelskiego, Starego Miasta z Ratuszem i kamieniczkami, Wieży Zamkowej) – klasy szóste i ósme.