Z wizytą u Seniorów

Dzienny Dom Opieki Senior+ w Ruskim Brodzie został utworzony z myślą o seniorach naszego regionu – osobach już nieaktywnych zawodowo i często schorowanych. Nowo powstały ośrodek wsparcia oferuje uczestnikom dzienne usługi opiekuńcze oraz: aktywność społeczną, poprzez rozwój różnorodnych środowiskowych form opieki dziennej dla osób starszych, aktywność ruchową, kinezyterapię, animację czasu wolnego,ciekawą ofertę edukacyjną, kulturalną i rekreacyjną. Na zaproszenie pani Anny Woźniak – kierowniczki placówki i w ramach oferty kulturalnej i rekreacyjnej obiektu, uczennice naszej szkoły pod opieką wychowawczyni odwiedziły dziś seniorów i zaprezentowały krótki program artystyczny: recytację, śpiew, taniec i grę na skrzypcach oraz flecie poprzecznym. Seniorzy z radością obejrzeli program, pięknie podziękowali za występ i plakat od dzieci oraz wręczyli dziewczynkom własnoręcznie przygotowane upominki, a także zaprosili na poczęstunek. Cieszymy się, że mogliśmy urozmaicić czas kuracjuszom i ofiarować im trochę radości. Dla uczennic klasy 3a była to cenna lekcja szacunku do osób starszych.