Ogniska klasowe

Celami ognisk klasowych są:
– Stworzenie okazji do lepszego poznania się uczniów;
– Budowanie wzajemnego zaufania i wsparcia;
– Kształtowanie umiejętności komunikacji;
– Integracja na poziomie uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel, nauczyciel – rodzice – dzieci;
– Poznanie piękna regionu;
– Uczenie się wykonywania czynności takich jak: zbieranie drewna, zapalanie ogniska, pieczenie kiełbasek. Ogniska to też miły zwiastun zbliżających się wakacji. Wiele klas i grup skorzystało z takiej formy wspólnego spędzenia czasu.