Egzamin na kartę rowerową

15 czerwca 2023 r. odbył się w naszej szkole egzamin na kartę rowerową dla uczniów z klas V-VIII. Cele tego egzaminu to: popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego, kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze, popularyzowanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu. Test składał się z 25 pytań. Zagadnienia dotyczyły: przepisów ruchu drogowego, znaków, sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, pierwszej pomocy przedlekarskiej. Egzamin zdało 25 uczniów naszej szkoły. „Świeżo upieczonym” posiadaczom kart rowerowych gratulujemy i życzymy bezpiecznej jazdy w przestrzeni drogowej.
Koordynatorzy przedsięwzięcia: p. Anna Kozłowska i p. Katarzyna Wójcik.