Uczniowie PSP nr 2 kochają języki obce

Koniec roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 od kilku już lat upływa z językami obcymi w tle. W tym roku rozpoczęto od konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych, który odbył się 1 czerwca – był to konkurs drużynowy, a drużyny miały charakter międzyklasowy. Uczniowie mieli również okazję indywidualnie wykazać się wiedzą z języka angielskiego i niemieckiego. Na przełomie maja i czerwca odbyły się bowiem konkursy językowe dla poszczególnych klas IV – VIII. Konkurencja była bardzo duża – w konkursie języka angielskiego udział wzięło 56 uczniów, a  języka niemieckiego – 46 uczniów. Arkusze konkursowe obejmowały wiedzę z zakresu gramatyki, słownictwa, funkcji językowych i wiedzy o krajach, w których te języki są używane. Podsumowanie konkursów indywidualnych nastąpiło w czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego 2022/2023. Nagrody zwycięzcom wręczył pan dyrektor Marcin Fidos.
W konkursie języka angielskiego byli to:
– w kategorii klas IV:
I miejsce – Nadia Gasek, kl. IVc,
II miejsce – Jan Kinas, kl. IVa,
III miejsce – Maksymilian Siara, kl. IVb,
– w kategorii klas V:
I miejsce – Vanessa Dogbatsey, k. Va,
II miejsce – Anna Helman, kl. Vb,
III miejsce – Zuzanna Banasiewicz, kl. Vb,
– w kategorii klas VI:
I miejsce – Stanisław Gajos, kl. VIa,
II miejsce – Maciej Grabiński, kl. VIb,
III miejsce – Marcel Matyjas, kl. VIb,
– w kategorii klas 7:
I miejsce – Zuzanna Oracz, kl. VII,
II miejsce – Kamil Bomba, Kl. VII,
III miejsce – Gabriela Matynia, kl. VII,
– w kategorii klas 8:
I miejsce – Michalina Pietrasik
II miejsce – Ida Dubaj
III miejsce – Kacper Skuza
W konkursie języka niemieckiego nagrody otrzymali:
– w kategorii klas IV:
I miejsce – Zuzanna Gruszczyńska, kl. IVa,
II miejsce – Barbara Swat, kl. IVc,
III miejsce – Aleksandra Ślusarz, kl. IVc,
– w kategorii klas V:
I miejsce – Anna Helman, k. Vb,
II miejsce – Vanessa Dogbatsey, kl. Va,
III miejsce – Zuzanna Banasiewicz, kl. Vb,
– w kategorii klas VI:
I miejsce – Stanisław Gajos, kl. VIa,
II miejsce – Bartosz Telecki, kl. VIa,
III miejsce – Jakub Węzigowski, kl. VIa,
– w kategorii klas 7:
I miejsce – Szymon Piecyk, kl. VII,
II miejsce – Zuzanna Oracz, Kl. VII,
III miejsce – Monika Kruzel, kl. VII.
– w kategorii klas 8:
I miejsce – Michalina Pietrasik
II miejsce – Julia Wojciechewicz
III miejsce – Ida Dubaj
Serdecznie gratulujemy!