Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023

23 czerwca,  gromadząc się wraz ze swymi nauczycielami i rodzicami na salach gimnastycznych w budynkach przy ul. Skowyry 41 i Warszawskiej 45, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, pożegnali rok szkolny 2022/2023. Był to jak zwykle rok wytężonej pracy, ale też okazja do poszerzenia wiedzy i przeżycia wielu wspaniałych chwil z kolegami. Uczniowie, oprócz uczestnictwa w lekcjach, mogli brać udział w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych z różnych dziedzin, zawodach sportowych, wyjściach i wyjazdach do kina, teatru oraz na wycieczki klasowe.  Podsumowując ten rok szkolny, pan dyrektor Marcin Fidos bardzo długo wymieniał uczniów, którzy osiągając sukcesy w poszczególnych dziedzinach, są dumą i radością dla szkoły i swoich rodziców.
14 uczniów z klas V-VII, którzy uzyskali bardzo wysokie średnie ocen oraz osiągali sukcesy w konkursach i zawodach, uzyskało w tym roku stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha. Wśród tych uczniów znalazł się Stanisław Gajos z klasy VIa, który uzyskał średnią 6,0! Łącznie 76 uczniów z klas IV – VII otrzymało świadectwa z wyróżnieniem, uzyskując średnią 4,75 i wyższą. Ci uczniowie otrzymali z rąk pana dyrektora nagrody książkowe. Nagrodzono również 5 uczniów, którzy przez cały rok szkolny nie opuścili ani jednej godziny lekcyjnej. Są to: Zosia Celej i Lena Tomczyk z klasy IIIb, Mateusz Zawadzki z klasy IVb, Bartosz Sikorski z klasy IVc oraz Kacper Celej z klasy VIb.
W kolejnej części uroczystości, pan dyrektor wręczył nagrody uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w konkursach językowych przeprowadzonych w naszej szkole w czerwcu.
Uroczyste zakończenie roku to również okazja do przekazania nagród uczniom wyróżnionym w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 2023” oraz uczniom osiągającym sukcesy w turniejach szachowych. Nagrodzono także uczniów aktywnie działających w szkolnym kole PCK oraz Samorządzie Uczniowskim.
Przez cały rok wszystkie klasy uczestniczyły w organizowanym przez Samorząd Uczniowski Turnieju Klas. Uroczyste zakończenie roku stało się okazją do podsumowania tego turnieju, w którym  oprócz wyników w nauce i zachowania, brane były pod uwagę takie czynniki jak: frekwencja, zaangażowanie w akcje charytatywne, udział w apelach i innych uroczystościach, udział w konkursach różnego rodzaju oraz osiągnięcia sportowe. Pan dyrektor wręczył nagrody zwycięskim klasom, którymi zostały:
– w kategorii klas I-III – klasa IIIb,
– w kategorii klas IV-VIII – klasa VIb.
Obydwie klasy otrzymały puchar i tytuł Superklasy, który posiadać będą przez cały następny rok szkolny oraz nagrodę pieniężną,  z przeznaczeniem na potrzeby klasy. Nagrody ufundowała Rada Rodziców.
Kończąc uroczystość, pan dyrektor podkreślił, że każdy z uczniów pracował na miarę swoich możliwości i każdy z pewnością zasłużył na wypoczynek. Jeszcze raz podziękował za pracę i wysiłek włożony w naukę uczniom i nauczycielom oraz  życzył wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji. Po części oficjalnej wszyscy uczniowie udali się do swoich sal wraz z wychowawcami, by odebrać upragnione świadectwa. Wszyscy uczniowie klas I-III za całoroczny wysiłek otrzymali także nagrody książkowe, ufundowane przez Radę Rodziców. Szczególnie uroczyście przebiegło zakończenie pierwszego etapu edukacyjnego w obu klasach trzecich – pokaz talentów w klasie 3b i wzruszająca prezentacja w klasie 3a.
Gdy uczniowie klas 0-VII udali się do domów, by rozpocząć wyczekane wakacje, na uroczystość zakończenia roku szkolnego przybyli uczniowie klas VIII.
Dla 52 ósmoklasistów była to już ostatnia taka uroczystość w murach Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2. Od września rozpoczną oni swoją przygodę w szkołach ponadpodstawowych. Do nowych szkół udadzą się, zabierając ze sobą zdobytą wiedzę i wiele doświadczeń, ale przede wszystkim mnóstwo wspomnień – czas spędzony w szkole podstawowej jest najdłuższym i bardzo ważnym etapem w ich edukacji.
Rozpoczynając uroczyste pożegnanie Absolwentów, pan dyrektor Marcin Fidos podziękował im za wysiłek jaki wkładali we własny rozwój, za pracę na rzecz społeczności naszej szkoły oraz za godne reprezentowanie jej na zewnątrz. Życzył wszystkim sukcesów w nowych szkołach, a w najbliższym czasie wspaniałych wakacji.
W trakcie programu artystycznego przygotowanego przez ósmoklasistów, podsumowali oni I i II etap swojej nauki, zwany szkołą podstawową, podziękowali rodzicom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za trud włożony w ich wychowanie i edukację oraz za ciepło, wsparcie i wyrozumiałość, które otrzymywali przez wszystkie te lata. A zaowocowały one naprawdę bardzo dobrymi wynikami naszych Absolwentów.
11 spośród nich otrzymało świadectwa z wyróżnieniem – w tym 7 uzyskało stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha za szczególne osiągnięcia. Są to: Ida Dubaj, Wiktoria Gagacka i Kacper Skuza z klasy VIIIa oraz Gabriela Kokosińska, Igor Kwintal, Michalina Pietrasik i Szymon Plaskota z klasy VIIIb.
Stypendyści otrzymali listy gratulacyjne z rąk wiceburmistrza Gminy i Miasta Przysucha, pana Andrzeja Lenarta.
W grupie Absolwentów również nie zabrakło zwycięzców konkursów szkolnych i pozaszkolnych oraz zawodów sportowych. Wielu z nich zostało nagrodzonych za aktywną pracę na rzecz PCK i Samorządu Uczniowskiego. Wszyscy ósmoklasiści otrzymali świadectwa i listy gratulacyjne z rąk pana dyrektora i wychowawców, pani Agnieszki Rejczak i pana Wojciecha Norka.
Swoich starszych kolegów pożegnali przedstawiciele klas 7, którzy dołączyli się do wszystkich gratulacji i życzeń oraz obdarowali ósmoklasistów upominkami.
W czasie uroczystości nie zabrakło także gratulacji i podziękowań ze strony rodziców. Wszystkim obecnym udzieliły się emocje – jednocześnie radości z ukończenia tak ważnego etapu w życiu i smutku z powodu rozstania z ludźmi, którzy towarzyszyli im przez ostatnich kilka lat. Dyrekcja i nauczyciele usłyszeli słowa wdzięczności za swoją pracę, natomiast uczniowie gratulacje za osiągnięte wyniki oraz życzenia powodzenia i wielu sukcesów na kolejnych etapach edukacji.
Wszystkim jeszcze raz gratulujemy i życzymy samych wspaniałych osiągnięć w dalszym życiu. Mamy również nadzieję, że nasza szkoła – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 – na zawsze pozostanie w ich pamięci i że będzie to bardzo miłe wspomnienie.
Wszystkim Uczniom i Rodzicom życzymy zasłużonego odpoczynku i udanych wakacji!