Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023

3 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminu ósmoklasisty. Są one wysokie u kilkunastu uczniów naszej szkoły. Gratulacje i wyrazy uznania kierujemy do wszystkich uczniów, którzy włożyli wiele pracy, czasu i zaangażowania, by je osiągnąć. Z języka polskiego można było uzyskać maksymalnie 45 punktów, z matematyki – 25 punktów, z języka angielskiego lub niemieckiego – 55 punktów. Troje naszych uczniów uzyskało najwyższy wynik: 100% – Ida Dubaj i Kacper Skuza z matematyki, Igor Kwintal z języka angielskiego. Na szczególne wyróżnienie zasługują także uczniowie, którzy zdobyli najwięcej punktów z jednego lub kilku przedmiotów i wynik procentowy powyżej 90. Są to: Hanna Godlewska, Michalina Pietrasik, Gabriela Kokosińska, Wiktoria Gagacka, Szymon Plaskota, Dominik Pol, Antoni Bomba, Igor Górnicki, Łucja Kłak, Julia Łochowska, Szymon Chrapczyński, Dominika Kwaśniewska, Antoni Mróz, Igor Widuliński i Julia Wojciechewicz. Jesteśmy przekonani, że wszyscy pozostali uczniowie również odnieśli sukces na miarę swoich możliwości i wszystkim życzymy powodzenia w nowych szkołach. Gratulujemy absolwentom, ich rodzicom oraz nauczycielom, którzy przygotowali młodzież do egzaminów.