Wybrano Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego!

13 września 2023 r. przeprowadzono wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego PSP nr 2 w Przysusze. W wyborach kandydowały:
1. Oracz Zuzanna z klasy 8a
2. Wełpa Paulina z klasy 7a
3. Wojtunik Gabriela z klasy 7b
Swoje głosy na kandydatki oddało 209 uczniów, co stanowi 76,28% uprawnionych do głosowania.
Oddano 207 ważnych głosów, 2 głosy były nieważne (0,96%).
Kandydatki uzyskały następujące wyniki:
1. Wojtunik Gabriela            –  89  głosów  42,58%
2. Wełpa Paulina                   –  79  głosów 37,80%
3. Oracz Zuzanna                  –  39  głosów 18,66%
Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024 została Gabriela Wojtunik.
Paulina Wełpa pełnić będzie funkcję Zastępcy Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego.
Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy w roku szkolnym 2023/2024.