Z wizytą w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

„Kulturalna szkoła na Mazowszu” to program, który umożliwia dzieciom z odziałów przedszkolnych oraz uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych skorzystanie z preferencyjnych cen biletów do mazowieckich instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego. Program jest realizowany na terenie województwa mazowieckiego od ubiegłego roku szkolnego jeszcze tylko do 31 grudnia 2023 r. Od września w lekcjach muzealnych w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze uczestniczyli uczniowie klas:
4a i 4b – Moi przodkowie. Genealogia i heraldyka wokół nas,
5a, 5b i 5c – Przysucha – zarys dziejów miasta,
6a i 7a – Społeczność żydowska w Przysusze. Chasydyzm. Zabytki judaistyczne,
3b, 4a i 4b – Warsztaty kaligraficzne.
Lekcje planowane są również w innych klasach w ramach lekcji historii, języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej i godzin wychowawczych.