Dzień Edukacji Narodowej 2023

W 1773 r. w Polsce powstało jedno z pierwszych ministerstw oświaty w Europie – Komisja Edukacji Narodowej. Od tamtego czasu edukacja zaczęła mieć większe niż dotychczas znaczenie – zaczęto kształcić nauczycieli, tworzono nowe szkoły. Działania te doprowadziły do upowszechnienia edukacji, a co za tym idzie poprawy sytuacji społecznej i ekonomicznej wielu osób.
13 października w naszej szkole wspólnie świętowaliśmy 250. rocznicę powstania KEN. Na apelach przygotowanych przez uczniów pod opieką pań: Agnieszki Rejczak, Marii Bomby, Grażyny Jankowskiej i Małgorzaty Sobczak, usłyszeliśmy mnóstwo ciepłych słów  pod adresem nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły. Swoje talenty zaprezentowały przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola nr 3 oraz  młodsi i starsi uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2.
Apel w budynku szkoły przy ul. Warszawskiej rozpoczął się od przywitania i złożenia najserdeczniejszych życzeń dla nauczycieli i pracowników szkoły przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego, Gabrielę Wojtunik.
Publiczność na obu akademiach podziwiała umiejętności taneczne, wokalne i aktorskie swoich kolegów. Był  kujawiaczek, rap, a także taniec współczesny do piosenki z filmu Kraina lodu – „Mam tę moc”. Uczniowie śpiewali o tym, jak wspaniale jest być w szkole, recytatorzy dziękowali za wkład pracy i serce, które otrzymują od swoich nauczycieli. Dzięki humorystycznej scence poznaliśmy różne typy nauczycieli: od sportowców po anioły. Nie zabrakło też popisów wokalnych: chórek oraz solistka z klasy 6b zaprezentowały piosenki „Bratnie dusze” z repertuaru Cleo, „Kto powie mi jak” oraz „Drogi proste” zespołu „Kwiat Jabłoni”- tu przy akompaniamencie ukulele.
Podniosłą atmosferę uroczystości podkreśliły galowe stroje uczniów i nauczycieli.
Apele wypełnione były ciepłem płynącym z pięknych utworów wykonanych przez przedszkolaki i uczniów. Na zakończenie dyrektor szkoły, pan Marcin Fidos, podziękował wszystkim występującym i przygotowującym obie akademie, odczytał także życzenia i podziękowania od pana burmistrza dla wszystkich pracowników naszej placówki.