Podsumowanie akcji charytatywnej dla bezdomnych psów

„Serce człowieka można poznać po tym, jak traktuje zwierzęta.”
                                                                                                 Immanuel Kant
               Wielkimi sercami i ogromnymi pokładami empatii mogą poszczycić się przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola nr 3, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz ich rodzice, a także pracownicy i nauczyciele naszej placówki. Wszyscy potwierdzili to w czasie kolejnej już zbiórki charytatywnej na rzecz bezdomnych psów, przebywających pod opieką Schroniska dla psów w Przysusze oraz Zacisznego Tymczasu.
               Październik można nazwać „miesiącem zwierząt” – 2 października obchodzimy Światowy Dzień Zwierząt, a 25 października przypada Dzień Kundelka. Dlatego to właśnie w październiku, jak co roku, z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego cała placówka rozpoczęła liczne działania, mające na celu wsparcie lokalnych organizacji pomagających psom porzuconym i zaniedbanym przez ludzi. Przez cały miesiąc przedszkolaki i uczniowie gromadzili w swoich salach karmę w puszkach, karmę suchą, a także koce, ręczniki, podkłady higieniczne, zabawki i akcesoria dla piesków. Potrzeby są ogromne, gdyż na naszym terenie bezdomność zwierząt wciąż niestety rośnie, więc każde z dzieci mogło dać coś od siebie – często były to na przykład pluszaki, z których nasi uczniowie już „wyrośli”.
               Uczniowie Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami postanowili wesprzeć akcję, organizując kiermasz ciast i ciasteczek, które sprzedawali w czasie przerw śródlekcyjnych. Dzięki swoim talentom kulinarnym, wsparciu rodziców oraz zaangażowaniu kilku nauczycieli, zdołali w czasie kiermaszu uzbierać kwotę 1512, 64 zł. Za uzyskane pieniądze zakupiono 11 worków dobrej jakościowo suchej karmy oraz kilka puszek karmy mokrej.
               Akcja charytatywna na rzecz bezdomnych psów była również inspiracją do przeprowadzenia z uczniami wielu rozmów na temat odpowiedzialności za zwierzęta, które bierzemy pod swój dach. Rozmawiano o tym, jak należy sprawować opiekę nad zwierzętami domowymi, dbać o ich zdrowie i samopoczucie. Podkreślano dobroczynny wpływ zwierząt na ludzi. Poruszano także kwestię przyczyn bezdomności oraz sposobów zapobiegania jej.
               Efektem całomiesięcznej akcji było zebranie wielu niezbędnych rzeczy, które można było podzielić miedzy Schronisko dla psów i Zaciszny Tymczas. W akcji gromadzenia przyniesionych darów w jednym miejscu oraz załadunku ich do samochodów, którymi dostarczone zostały do miejsc docelowych, dzielnie pomagali chłopcy z klas 7.
               Po raz kolejny udało nam się zjednoczyć całą społeczność placówki na rzecz szlachetnej akcji, zaangażować dzieci, uświadomić im, jak ważna jest współpraca. Nasi podopieczni przekonali się, że jeżeli wielu angażuje się w pomoc, to nawet z niewielkich cegiełek można zbudować wspaniały gmach.
               Działania naszej społeczności przedszkolnej i szkolnej pięknie wpisują się w przekonania wielu osób słynących z wrażliwości na los naszych „braci mniejszych”, choćby Mahatma Gandhi powiedział: „Wielkość i postęp moralny narodu można ocenić na podstawie sposobu, w jaki traktuje on zwierzęta”. Jesteśmy zatem dumni z rezultatów zbiórki, a także z coraz bardziej świadomego podejścia naszych przedszkolaków i uczniów do kwestii pomocy potrzebującym zwierzętom.